DEMOKRATIVERKSTEDET PÅ UTØYA

I demokrativerkstedet reparerer vi, tar vare på det vi har, og bygger nytt. Her kan du reflektere over hva demokrati betyr for deg, hva som utfordrer demokratiet og hvordan du selv kan verne om det.

Du får verktøy til å kjempe mot diskriminering, hat og anti-demokratiske krefter i samfunnet. Gjennom samarbeid, diskusjon og læring av og med andre kan du styrke ditt engasjement for å fremme demokratiske verdier i hverdagen din, på skolen og fritiden: «hei, hei, på tide å stå opp og endre verda».


Demokratilæring gjennom spill: Oslo 2084

Vi har lansert et gratis spill om demokrati, ny teknologi og digitalt medborgerskap. Spillet er en læringsressurs som kan tas i bruk av alle, men som skaper et særlig stort læringsutbytte dersom det brukes sammen med øvelser fra spillets ressurshefte.

Test spillet og les mer her

Våre tilbud

Demokrativerksted for elever og lærere på 9. og 10. trinn

Elever og lærere fra ulike ungdomsskoler i hele landet tilbringer tre innholdsrike dager på Utøya sammen. Få nye verktøy innen demokrati og medborgerskap, og videreformidle det til de andre på skolen deres gjennom elevstyrte aktiviteter i etterkant. Hver skole deltar med 3 elever og 1 lærer. Tilbudet er gratis.

Les mer og meld din skole på

Demokrativerksted for ungdom på fritida

Er du aktiv i et ungdomsråd, en fritidsklubb, en organisasjon eller idrettslag? Har du lyst å tilbringe ei helg på Utøya sammen med andre ungdom og finne ut hvordan dere kan engasjere dere i demokratiet? Da bør du delta på et Demokrativerksted! Tilbudet er gratis.

Les mer og meld din gruppe på

Om Utøya som læringssted

Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

Les mer om Utøya som læringssted