DEMOKRATIVERKSTEDET PÅ UTØYA

I demokrativerkstedet reparerer vi, tar vare på det vi har, og bygger nytt. Her kan du reflektere over hva demokrati betyr for deg, hva som utfordrer demokratiet og hvordan du selv kan verne om det.

Du får verktøy til å kjempe mot diskriminering, hat og anti-demokratiske krefter i samfunnet. Gjennom samarbeid, diskusjon og læring kan du styrke ditt engasjement. Det er opp til oss alle å styrke demokratiske verdier i hverdagen, på skolen og fritiden: «hei, hei, på tide å stå opp og endre verda».


Våre gratis tilbud

Demokrativerksted for elever og lærere på 9. og 10. trinn

Elever og lærere fra ulike ungdomsskoler i hele landet tilbringer tre innholdsrike dager på Utøya sammen. Få nye verktøy innen demokrati og medborgerskap, og videreformidle det til de andre på skolen deres gjennom elevstyrte aktiviteter i etterkant. Hver skole deltar med 3 elever og 1 lærer. Tilbudet er gratis.

Les mer og meld din skole på

Demokrativerksted for ungdom på fritida

Er du aktiv i et ungdomsråd, en fritidsklubb, en organisasjon eller idrettslag? Har du lyst å tilbringe ei helg på Utøya sammen med andre ungdom og finne ut hvordan dere kan engasjere dere i demokratiet? Da bør du delta på et Demokrativerksted! Tilbudet er gratis.

Les mer og meld din gruppe på

Lærerkurs og lærerstudentkurs

Nasjonale lærerkurs og lærerstudentkurs med tematikk knyttet til å undervise om 22. juli, demokrati og medborgerskap, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer. Kursene er gratis.

Mer info om kommende kurs

Andre tilbud

Om Utøya som læringssted

Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

Les mer om Utøya som læringssted