Smittevern

Pandemien er ikke over, men inne i en ny fase: Normal hverdag med økt beredskap.

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Se FHIs Smittevernråd for befolkningen.

På læringsaktiviteter i Demokrativerkstedet på Utøya, sørger vi for:

  • godt renhold, særlig ved sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater.
  • informasjonsplakater om håndvaskrutiner og hostehygiene er synlige
  • tilstrekkelige muligheter for håndhygiene, med tilstrekkelig såpe og tørkepapir ved alle toaletter og håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfeksjon der vask ikke er tilgjengelig
  • at deltakerlister lagres i 14 dager i etterkant av aktivitetene slik at vi kan bistå i eventuell smittesporing