10 år etter – lærerkurs om 22. juli

Kurset arrangeres i tilknytning til årets FN-dag 2021.

Dato: 21. – 22. oktober 2021

Sted: Oslo og Utøya

Påmeldingsfristen er utløpt

I år er det 10 år siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Nye læreplaner sier at elever skal lære om 22. juli i sammenheng med å delta i og videreutvikle demokratiet, og å forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme. I samarbeid med Utøya ønsker derfor 22. juli-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret og FN-sambandet å invitere til et tverrfaglig lærerkurs om 22. juli i tilknytning FN-dagen 2021.

Fokuset for årets FN-dag 2021 er hvordan lærere kan bruke 22. juli som empirisk eksempel inn i en tverrfaglig undervisning for å utdanne og danne morgendagens globale medborgere. Det er i tråd med FNs bærekraftmål 4.7, som handler om at elevene skal «tilegne seg nødvendig kompetanse for å fremme bærekraftig utvikling gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling». 

Lærerkurset gir:

 • Økt kunnskap om årsaker og konsekvenser av terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011
 • Økt kompetanse, og innsikt i, å undervise om terror, ekstremisme og kontroversielle tema
 • Økt kompetanse, og innsikt i, hvordan en kan tilrettelegge for barn og unges demokratiske engasjement og globale medborgerskap
 • Kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap
 • Erfaringsutveksling med andre engasjerte lærere

Praktisk informasjon:

 • Lærerkurset er gratis.
 • Vi oppfordrer lærere fra hele Norge til å søke.
 • Reise, kost og losji dekkes av arrangement-ansvarlige.
 • Lærerkurset gjennomføres med forbehold om endringer grunnet COVID-19-situasjonen.

Kriterier for deltakelse:

 • Du må kunne delta på begge kursdagene torsdag 21. oktober 2021, og fredag 22. oktober 2021.
 • Du underviser på ungdomsskolen skoleåret 2021/2022.
 • Du ønsker å delta i erfaringsutvekslinger sammen med andre dyktige lærerkolleger.

Program:

Dag 1, torsdag 21. oktober (på 22. juli-senteret og Utøya):

 • Terrorangrepet 22. juli 2011, og hvordan å undervise om 22. juli i eget klasserom. Omvisning på Utøya i et utdanningsperspektiv – minne, læring og engasjement.

Dag 2, fredag 22. oktober (på Utøya):

 • Hvordan undervise om 22. juli? Konkrete tips og verktøy gjennom workshops. Faglig påfyll fra ledende eksperter fra forskning og praksis.

For mer informasjon, kontakt oss:

EWC: Inga Riseth, i.riseth@theewc.org

22. juli-senteret: Julie Owe Ræstad, julie-rastad.owe@22julisenteret.no

FN-sambandet: Madeleine Solstad, madeleine.solstad@fn.no