Lærerkurs for berørte av 22. juli

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Støttegruppen etter 22. juli inviterer lærere som er berørte av 22. juli til kurs på Utøya 20.-22. september 2021.

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya arrangerer hvert år nasjonale lærerkurs som tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse. Lærere fra hele landet får mulighet til å bli kjent med aktuelle læringsressurser, utveksle erfaringer og bli inspirert til videre arbeid. 

I samarbeid med Støttegruppen lanserer vi nå et eget lærerkurs for berørte av 22. juli. Vi vet det er mange berørte som selv jobber i skolen eller med ungdom og som har uttrykt interesse for et slikt kurs. Samlingen tar for seg temaer som hvordan undervise om 22. juli, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Årets kurs vil foregå på Utøya 20.-22. september 2021.

Kurset er gratis og vi dekker reise og opphold.

Lærerkurset gir:

  • Kjennskap til hvordan Utøya brukes i undervisning i dag.
  • Kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap
  • Økt kompetanse, og innsikt i, å undervise om konspirasjonsteorier, forebygging av hatefulle ytringer og kontroversielle temaer
  • Økt kompetanse, og innsikt i, hvordan en kan tilrettelegge for barn og unges demokratiske engasjement og globale medborgerskap
  • Erfaringsutveksling med andre lærere berørt av 22. juli.

Program

Oppstart 20. september: kl 11.00 hos Det Europeiske Wergelandsenteret, Karl Johans gate 2 i Oslo.

Avslutning 22. september: kl 15.00 på Utøya, med felles buss inn til Oslo. Ankomst ved Oslo S kl 16.00.

Har du spørsmål om kurset?
Ta kontakt med Inga Riseth på i.riseth@theewc.org

For mange er 22. juli en del av historien. For de som opplevde terrorangrepene den dagen er det så mye mer, noe som kan gjøre det krevende å vite hvordan en forholder seg til temaet i undervisningssammenheng. Derfor er vi glade for at demokrativerkstedet på Utøya har tatt initiativ til et eget lærerkurs for berørte etter 22. juli både fordi vi mener det vil være viktig for de direkte berørte, men også fordi kurset vil være et viktig ledd i hvordan vi arbeider med og forholder oss til slike alvorlige terrorangrep som 22. juli. 

Lisbeth Røyneland, Leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.