Nye praktikanter på Wergelandsenteret


Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) har i høst fått to nye studentpraktikanter med på laget. Saida Tufa og Ole Mathias Rustad skal begge jobbe med Demokrativerkstedet på Utøya. Bli kjent med de nye praktikantene!

Saida Tufa

Hvem er du?
Jeg studerer samfunnsgeografi på UiO. Jeg er spesielt opptatt av deltakelse, demokrati, og menneskerettigheter. På samfunnsgeografien har jeg fordypet meg i emner hvor menneskerettighetsbasert utvikling, mangfold og deltakelse står sentralt. Tidligere har jeg vært aktiv i ulike ungdomsorganisasjoner og synes det er viktig og spennende å jobbe med unges deltakelse i demokratiet.  

Hvorfor søkte du deg til det Europeiske Wergelandsenteret?
Jeg søkte meg til EWC fordi jeg er personlig engasjert i de temaene senteret arbeider med. Jeg mener også at det er viktig arbeid som gjøres med å styrke unge mennesker som aktører, gjennom blant annet prosjektene om demokratiopplæring. Det blir spennende å fasilitere for disse prosjektene og bidra til å utvikle de. Det er også veldig spennende at det er et senter som jobber i flere land, og jeg håper å få et innblikk i arbeidet som gjøres rundt omkring i Europa.  Jeg ser frem til å lære om demokrati, deltakelse og medborgerskap fra flere perspektiver, da det er overlapp mellom mine faglige interesser på studiet og mye av det vi skal jobbe med på EWC som praktikanter. 

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Som praktikant jobber jeg mest med demokrativerksted for ungdomsråd og andre unge i frivilligheten. Jeg jobber også med å utvikle og evaluere ulike øvelser og undervisningsopplegg. 


Ole Mathias Rustad

Hvem er du?
Hei! Jeg har min bakgrunn fra Internasjonale Studier på UiO og studerer for tiden russisk ved siden av praktikantstillingen. Internasjonal politikk, Russland, demokratisk utvikling, ekstremisme, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid er tematikk jeg interesserer meg ekstra for. Foruten dette bruker jeg mye tid på musikk og liker de fleste kollektive ballsporter! Jeg er også reiselysten og har tilbrakt semestre i Berlin og Moskva.

Hvorfor søkte du deg til det Europeiske Wergelandsenteret?
EWC satser på opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Dette gjorde en praktikantstilling hos EWC til et førstevalg da jeg kikket etter en stilling hvor jeg kunne flette sammen mitt engasjement, faglige bakgrunn og personlige egenskaper. Sett i lys av den udemokratiske utviklingen i flere Østeuropeiske land, samt eksempler på høyreekstremisme i Norge fremsto EWC som en konstruktiv aktør som tok sitt samfunnsoppdrag på alvor. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. Å bruke Utøya og 22. juli som et springbrett for tanker, læring og refleksjon rundt demokrati og menneskerettigheter var derfor noe jeg svært gjerne ville jobbe med.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Som praktikant er mine arbeidsoppgaver varierte. Jeg jobber primært med ungdomssskolebesøkene på Demokrativerkstedet på Utøya. Dette innebærer alt fra ansvar og oppgaver rundt den praktiske gjennomføringen av samlingene, til research knyttet til det faglige undervisningsopplegget elevene deltar på. Dessuten jobber jeg med å utvikle nettressursene som EWC er med på å forvalte for å skape et mer sømløst opplegg. Det er svært spennende å ha blitt del av et så konstruktivt og engasjert lag!