Demokratisk datakultur på Utøya

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Utøya ønsker å invitere ungdomsgrupper med et engasjement for digital kultur og dataspill til Utøya for å styrke demokratiet og digitalt medborgerskap. Tilbudet er gratis, inkludert reise og opphold.

Målet med prosjektet er at unge gamere anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt, og engasjerer seg i å fremme en inkluderende og demokratisk datakultur.

Siden 2015 har Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya samarbeidet med 22. juli-senteret om å tilby et helhetlig læringstilbud om «22. juli og demokratisk medborgerskap», med mål om at ungdom fra hele Norge skal få mulighet til å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan man som aktive deltakere kan fremme en demokratisk kultur og stå opp mot hatytringer og diskriminering.

I 2022 holdes det demokrativerksted for gamere 1.-3. april. Gjennom en hel helg får deltakerne mulighet til å diskutere og reflektere over demokrati og digitalt medborgerskap gjennom praktiske, interaktive øvelser. Vi legger også opp til mye sosialt opplegg med tid til spilling. Vi ønsker at deltakerne sitter igjen med en styrket tro på at de kan bidra til å skape en mer demokratisk kultur på de arenaene de befinner seg, samt at de reiser hjem med styrket engasjement for å vise fram positive sider ved digital kultur som kan skape mer deltakelse og demokrati blant unge. Vi vil også få besøk av noen kjente fjes innen gaming, og forhåpentligvis skape minner som ungdommene vil ha med seg i lang tid.

Samlingen er inspirert av Benedichte Vatnedal Nilsen som ble frarøvet livet 22.7.2011. (Les mer om henne nederst på siden.) Samlingen er støttet av Sparebankstiftelsen og Benedichtes minnefond.

Bakgrunn

Det sies ofte at ungdom er framtiden, men ungdom kan også være aktive deltakere og ledere i dagens samfunn. Demokratisk deltakelse foregår ofte gjennom formelle kanaler på voksnes premisser. Demokrati handler ikke bare om system, men også om kultur. En demokratisk kultur rommer aktiv deltakelse fra alle. Dessverre ser vi at mange unge skremmes fra å delta i den offentlige samtalen på grunn av hardt debattklima, hets, hatefulle ytringer, redsel for overvåkning og annet. De digitale rommene kan også være tøffere enn den man er vant til i sine fysiske nærmiljøer.

Utfordringer som diskriminering, utenforskap og anti-demokratiske krefter gjør at det er sentralt å styrke ungdoms demokratiske kompetanse på digitale flater. Demokrativerksted på Utøya tar sikte på å møte disse utfordringene ved å gi unge styrket politisk mestringstro og kompetanse til å påvirke digitale samfunn i en retning som fremmer demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse.

Det sies ofte at unge som spiller dataspill på fritiden isolerer seg, sliter med å delta i samfunnet og er lette ofre for hatefulle budskap, konspirasjonsteorier og lukkede fora som sprer desinformasjon på nett.

Det tegnes et urettferdig dystert bilde av unge med interesse for digital kultur, og vi ønsker at vårt prosjekt skal bidra til å styrke unges selvtillit og tro på at egne ferdigheter og interesser kan bidra til positiv endring.

Praktisk

Det er gratis å delta på demokrativerksted. Vi dekker transport, kost og losji. Alle som deltar, må komme i en gruppe med minimum 3 deltakere (helst 5-10) og være i følge med en voksen ressursperson (ungdomsarbeider e.l.). Det er oppmøte i Oslo kl.10:00 på fredag, og avreise fra Utøya kl.15:30 på søndag.

Deltakere bestiller reise selv, og får refundert billigste reisemåte etter samlingen. Vi anbefaler alle å reise mest mulig miljøvennlig. For de som reiser langt, kan arrangørene dekke overnatting torsdag-fredag.

Påmelding

Dere kan melde dere på ved å sende en mail til k.nylander@theewc.org med informasjon om antall deltakere. Påmeldingsfrist er 31.januar.

Inspirert av Benedichte

Ruth Benedichte Vatndal Nilsen fra Tønsberg var en jente som skilte seg ut. Da Benedichte var fem år, fikk hun diagnosen Aspergers syndrom. Benedichte utviklet seg til å bli en jente som ikke var redd for å skille seg ut. På den ene siden kunne hun oppfattes som en slags bråkebøtte, en som sa fra blant de som ikke passet inn. Hun spilte bassgitar, testet teatralsk sminke, naglehalsbånd og en hel serie med hårfarger og frisyrer. På den andre siden kunne Benedichte forsvinne inn i sin egen verden – i et dataspill, en tegning, filmer eller en Harry Potter-bok. Drømmen hennes var å bli spillutvikler.

Ruth Benedichte Vatndal Nilsen (Benny) deltok på sin andre sommerleir på Utøya i 2011, og ble bare 15 år gammel. Hun var en av 69 ungdommer som ble drept på øya i terrorangrepet 22.juli. Bendichte skal aldri glemmes for den hun var, og det hun sto for. Hun ville tale de svakes sak, og kjempet for at alle skulle bli akseptert. Etter 2011 ble det opprettet et minnefond for Benedichte som skulle gå til formål som jobbet for inkludering og mangfold. Nå går noe av midlene til Demokrativerksted på Utøya for unge gamere.

Kontakt

Karoline Steen Nylander

Prosjektmedarbeider, Det Europeiske Wergelandsenteret