Oslo 2084

I samarbeid med Anansi Kunnskapsformidling har vi laget en læringsressurs som tematiserer menneskerettigheter, verdispørsmål, muligheter og utfordringer med ny teknologi! Dataspillet «Oslo 2084» er gratis og tilgjengelig i nettleser. Spillet lanseres 26. oktober 2021. På lanseringen vil du få høre mer om hvorfor vi har laget et dataspill, hvordan spillet kan brukes til læring, og refleksjoner over hvordan datakultur kan bidra til å styrke den demokratiske kulturen blant barn og unge.

Følg med på denne siden for mer informasjon om lanseringen.