Vi har lansert dataspill!

«Skal en lykkes i å engasjere ungdom i demokrati-spørsmål, må en ta ungdom på alvor og ta utgangspunkt i deres hverdag. Derfor lanserer vi nå dataspillet Oslo 2084 om demokrati, ny teknologi og digitalt medborgerskap. Målet er at ungdom skal ha det gøy og lære samtidig!» sa Karoline Nylander fra Det Europeiske Wergelandsenteret da spillet ble lansert 26. oktober

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Anansi har lansert dataspill. Spillet er et gratis nettleserspill hvor spilleren styrer Embla, en ung jente som bruker tiden sin på hobbyhacking og programmering av sin egen robotvenn, støvsugeren Moppy. I Oslo 2084 er byen i stadig større grad styrt av kunstig intelligens og ny teknologi. Embla og Moppy må løse ulike utfordringer og demokratiske dilemma for å bevege seg gjennom de ulike nivåene i spillet og kjempe mot anti-demokratiske krefter.

Spillet kan spilles av alle, men gir særlig stort læringsutbytte om det brukes sammen med det tilhørende ressursheftet. Ressursheftet inneholder ulike oppgaver som tilrettelegger for diskusjon og refleksjon om demokratiet i dag og i fremtiden. Med utgangspunkt i erfaringer og opplevelser fra spillet, får spillerne øve samarbeidsferdigheter og styrke egen evne til å håndtere tvetydighet og uenighet.

I Demokrativerkstedet på Utøya ønsker vi å skape gode møteplasser hvor ungdom inkluderes i samtalen om hvordan vi kan ta vare på og styrke demokratiet vårt. Det snakkes ofte om farene ved gaming, men for oss har det vært viktig å utforske hvilken rolle dataspill kan ha i å bekjempe anti-demokratiske krefter og å fremme digitalt medborgerskap

Lars Gudmundson, leder for Hegnhuset – Læringssenteret på Utøya.

Spillet ble lansert på Eldorado 26. oktober med panelister fra Ungdom og Fritid, Hyperion – Forbund for fantastiske fritidsinteresser, Spillpedagogene og Level Up Norge. I begynnelsen av november planlegges det en egen lansering for ungdom på Discord.


Lanseringen av spillet skjer få måneder etter at Europarådet har lansert en ny guide for lærere og foreldre om hvordan dataspill kan brukes i læringsøyemed. I Norge har Kulturdepartementet gitt ut en Veileder for møteplasser for dataspill og datakultur, og Spillpedagogene har gitt ut en bok om hvordan dataspill kan brukes i undervisning.

Test spillet og last ned ressursheftet her