Bydel Søndre Nordstrand

Samarbeidet mellom bydelsadministrasjonen i bydel Søndre Nordstrand (Oslo), Låven fritidsklubb og Hauketo ungdomsskole resulterte i deltakelse på Demokrativerksted på Utøya, og etter besøket har deltakerne jobbet med hvordan de kan skape en mer demokratisk kultur i lokalsamfunnet. Se videoen om hvordan ungdommene engasjerer seg i sine lokalsamfunn!