Vil du bidra til å fremme demokrati og menneskerettigheter, og forebygge hat og ekstremisme?

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) ser nå etter en organisert og strukturert prosjektmedarbeider, som blant annet vil tilrettelegge for aktivitet i Demokrativerkstedet på Utøya.
Søknadsfrist 27.03.2022

Se stillingsutlysning og søk på finn.no

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et senter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Vi driver utdanningsprogrammer- og prosjekter i Norge og Europa, og samarbeider både med myndigheter, institusjoner, organisasjoner, museer og skoler.

Som prosjektmedarbeider hos oss er du en del av et internasjonalt arbeidsmiljø midt i Oslo, og bidrar til å fremme demokrati og menneskerettigheter og forebygge hat og ekstremisme. Du sørger for at våre prosjekter, kurs, seminarer og arrangementer gjennomføres på en god måte. Arbeidsoppgavene er særlig knyttet til administrering og oppfølging av aktiviteter for skoleelever, ungdom og lærere i Norge, blant annet gjennom samarbeidet vi har med læringssenteret på Utøya. Du vil også bistå i forbindelse med internasjonale seminarer og studiebesøk i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Administrasjon, organising, rekruttering og oppfølging av kurs, seminarer og arrangementer for elever, ungdom, lærere og andre grupper i Norge.
 • Administrasjon og organisering av internasjonale seminarer og studiebesøk.
 • Bistå i søknads- og rapporteringsarbeid.
 • Samarbeide med ulike aktører på feltet, både nasjonalt og internasjonalt. 
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet. 

Kvalifikasjoner 

 • Erfaring med administrasjon, logistikk og organisering av seminarer/arrangementer/opplæring. Det er en fordel med erfaring fra organisering av arrangementer for og med skoleelever/ungdom.
 • Relevant høyere utdanning.
 • Det er en fordel med internasjonal erfaring.
 • Meget god norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Det er en fordel med flere språk.

Personlige egenskaper

 • Organisert og strukturert
 • Interkulturell forståelse og tilpasningsdyktighet i møte med samarbeidspartnere og kontakter fra andre land/kontekster
 • Interesse for demokrati, menneskerettigheter og ungdomsdeltakelse

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • 2-årig stilling, med mulighet for forlengelse
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Lønn etter avtale 
 • God pensjonsordning 
 • Subsidiert treningsmedlemskap 
 • Kontorplass i Oslo sentrum 

Om arbeidsgiveren

EWC er et senter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Senteret ble opprettet i 2008 av Europarådet og Norge. EWC driver prosjekter i en rekke land, og samarbeider med myndigheter, høyere utdanningsinstitusjoner, NGO’er og andre aktører på utdanningsfeltet. EWC har 17 ansatte og holder til i Oslo sentrum.

Se stillingsutlysning og søk på finn.no