Resultatrapport fra 2021

Resultatrapport for 2021 fra læringstilbudet 22. juli og demokratisk medborgerskap er nå sendt til Kunnskapsdepartementet.


Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) har siden 2016 hatt et faglig og institusjonelt samarbeid
med Utøya AS og 22. juli-senteret for å etablere det nasjonale læringstilbudet «22. juli og
demokratisk medborgerskap» tilknyttet minne- og læringsstedene i Regjeringskvartalet og på
Utøya. Læringstilbudet er støttet av Kunnskapsdepartementet, og EWC rapporterer årlig til departementet.

Målet med læringstilbudet er at skoleelever fra hele Norge skal få mulighet til å lære om
terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de som aktive deltakere i demokratiske samfunn kan motvirke anti- demokratiske krefter og voldelige ekstremisme.

Ved å styrke elever som aktive medborgere som kan lære og inspirere andre bidrar læringstilbudet til skolens målsetting om å utdanne demokratiske medborgere for fremtiden.

Resultatrapporten inneholder beskrivelse av aktiviteter i 2021 og resultater av disse aktivitetene.

Fem resultater fremheves i rapporten:

  • Elever rapporterer om økt kunnskap, selvtillit og engasjement
  • Elever videreformidler kunnskap om 22 juli 2011 og fremme en demokratisk kultur i skolen og lokalsamfunn
  • Lærere og lærerstudenter rapporterer om økt kompetanse og inspirasjon til å undervise om 22 juli og demokratisk medborgerskap
  • Nytt læringsmateriell om 22. juli og demokratisk medborgerskap
  • Styrket samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner