Ny rapport om bruk av spillet Oslo 2084 i undervisning

Spillet 2084 og det tilhørende ressursheftet oppnår kompetansemålene i det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap” og kan være et nyttig pedagogisk verktøy i undervisning. Det konkluderer masterstudenter fra UiO i en fersk forskningsrapport om bruk av spillet i undervisning.

For tredje år på rad har Det Europeiske Wergelandsenteret samarbeidet med Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo i forbindelse med faget PED4304 – Forskningsforum hvor masterstudenter gjennomfører et lite forskningsprosjekt i samarbeid med forskere. I år har en gruppe studenter forsket på bruken av spillet Oslo 2084 i undervisning.

Oslo 2084 er et gratis dataspill lansert i 2021 som handler om om demokrati, ny teknologi og digitalt medborgerskap, sammen med et tilhørende ressurshefte. Spillet er laget for å åpne opp for refleksjoner og dialog om demokratiet i dag og i fremtiden.

I rapporten Dataspill i undervisning: Fra trykking til undertrykking? konkluderer Tiril Andersen, Benedikte M. Løvli, Brage Nygårdsvik og Tatiana Surina med at spillet 2084 og det tilhørende ressursheftet oppnår kompetansemålene i det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap” og at det derfor kan være et nyttig pedagogisk verktøy i undervisning.

De finner også at spillet alene gir begrenset læringsutbytte, og at bruk av det tilhørende ressursheftet og lærerens rolle er avgjørende for å skape refleksjon om demokratispørsmål. Dette samsvarer med EWCs anbefalinger for bruk av spillet og ressursheftet.

Mer info om spillet og ressursheftet