Fighting anti-semitism, xenophobia, and racism now!

Prosjektet handler om om forebygging av antisemittisme, fremmedfrykt og rasisme, og hvordan vi kan styrke demokratiske verdier. Vi inviterer nå videregående skoler til å delta skoleåret 2022-23!

Prosjektet retter seg mot elever og lærere fra videregående skoler i Norge og Polen, som vil få muligheten til å samarbeide, utforske og lære av hverandre gjennom et skoleår.

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) organiserer prosjektet i samarbeid med POLIN Museum. Prosjektet er finansiert av EØS-midler, og hadde oppstart skoleåret 2021-22.

Prosjektperioden

Prosjektperioden består av tre deler som går gjennom et skoleår. Deltakerne er med på alle tre deler

  • Tre-dagers internasjonal samling i Oslo/på Utøya 28-30. september 2022
  • Lokal prosjektperiode (oktober 2022 – april 2023)
  • To-dagers internasjonal oppfølgingssamling i Warszawa 25-27. april 2023

Bakgrunn for prosjektet

I løpet av de siste tiårene har vi sett en økning i støtte til populistiske og anti-demokratiske bevegelser i hele Europa. I noen land sitter de allerede ved makten, mens i andre får liknende bevegelser økende fotfeste både i og utenfor den politiske arenaen. Hvilke linjer kan trekkes mellom historiske hendelser, som terrorangrepene 22. juli 2011, og disse utfordringene? Hvilken innvirkning har den pågående utviklingen på språkbruk og retorikk, både i det offentlige og private ordskiftet? Hvilken rolle spiller konspirasjonsteorier? Og ikke minst – hvordan kan unge mennesker i dag være med på å styrke demokratiske verdier og fremme et inkluderende samfunn?

I dette prosjektet, som er basert på tidligere erfaringer og samarbeid mellom POLIN Museum og EWC, vil det legges til rette for aktiv deltakelse gjennom samtale, utforsking og utveksling av erfaringer mellom skoler fra ulike steder i Norge og skoler fra Polen. I løpet av et skoleår vil deltakerne møtes både fysisk og online, og de vil jobbe lokalt med aktiviteter og tematikk som er spesifikke og relevante i egen kontekst.

Målgruppe

Målgruppen er elever og lærere i videregående skoler fra Norge og Polen. Hver skole deltar med én lærer og tre elever. I tillegg kan man ha med en ekstra deltaker (lærer eller elev).

Målsetning

Målsetningen med prosjektet er knyttet til kompetansemål i både norsk, engelsk og samfunnsfag, og er blant annet at deltakerne skal

  • Styrke evnen til kritisk refleksjon rundt sammenheng mellom ulike verdier og språkbruk
  • Styrke ferdigheter til å håndtere ulike meninger og verdisyn
  • Styrke ferdigheter til å se sammenhengen mellom historiske hendelser og dagens utvikling og utfordringer
  • Styrke ferdigheter og motivasjon til å fremme inkluderende arenaer for samtale om sensitive og/eller kontroversielle temaer

Mer informasjon og søknadsskjema

For mer detaljert informasjon og foreløpig program for 2022-23, se her.

For å søke om deltakelse, vennligst fyll ut dette skjemaet senest 19. august (utvidet frist).

Merk at EWC kun tar imot søknader fra norske videregående skoler. Polske deltakere velges ut av POLIN Museum.

For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektkoordinator Kjersti Klette, k.klette@theewc.org

Samarbeidspartnere og støttespillere

Om Utøya som læringssted

Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

Les mer om Utøya som læringssted