Forebygging av ekstremisme – er skolen alltid svaret?

Konferanse på Utøya 27. og 28. mars 2023

Det har vært to høyreekstreme terrorangrep i Norge på ti år. Begge utført av nordmenn som har gått hele løpet gjennom det norske skolesystemet.  

Før sommeren oppnevnte regjeringen en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om ekstremisme. Ikke lenge etter ble Norge igjen rystet av en masseskyting, denne gang under Pride-feiringen i Oslo.  

Skolen trekkes stadig frem som en viktig arena for forebygging av hat og ekstremisme. Men legges det for mye ansvar på skolen? Hva betyr det i praksis at skolen skal forebygge? Hvem er egentlig «skolen»? Er det nok at intensjonene er gode, eller kan forebyggingstiltak i verste fall virke mot sin hensikt og lede til utenforskap og radikalisering?  Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere på Utøya 27 – 28. mars. Vi inviterer alle med interesse for skolens rolle i forebygging av ekstremisme til å bli med. Representanter fra ekstremismekommisjonen kommer, og vi håper konferansen kan bidra til kunnskapsgrunnlaget deres.

Konferansen er gratis å delta på, og arrangøren dekker reise og opphold.

Meld deg på konferansen her