Vellykket lærerkurs for berørte

Jeg vurderte jo lenge å delta på et ordinært kurs for alle lærere, men da jeg så at det kom et kurs for oss berørte – da tenkte jeg, dette her er noe jeg skal på. Tenkte både på den dobbeltrollen, som lærer og som pårørende. Og ikke minst på hvordan jeg kan bruke min egen historie i undervisningen.

Dette sier Jahn Henning Haukeland som er lærer på Galterud ungdomsskole i Drammen og som deltok på Lærerkurs for berørte på Utøya i begynnelsen av september. Det var andre gang Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Støttegruppen etter 22. juli arrangerte et lærerkurs for berørte. 22. juli-senteret var også en viktig bidragsyter til kurset.

Blant norske lærere er det mange som er direkte berørte av terrorangrepene 22. juli 2011. De kan være berørt på ulike måter – de som var i og ved Regjeringskvartalet eller på AUFs sommerleir på Utøya, deres familier og nære relasjoner, og de som på andre måter ble involvert i eller berørt av terrorangrepene. Felles for disse lærerne er at de alle må håndtere dobbeltrollen som berørt og som lærer med fagansvar, en posisjon som kan være utfordrende å håndtere.

Gjennom tre dager på Utøya, fikk lærerne delta i erfaringsutveksling med andre lærere berørt av 22. juli, kjennskap til Utøya som læringssted og hvordan øya brukes i undervisning i dag og kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli og demokrati og medborgerskap.

Haukeland fremhever viktigheten av muligheten til å utveksle erfaringer med andre berørte:

Jeg verdsetter virkelig å ha fått lov til å snakke med flinke fagpersonell om ulike typer vinklinger og perspektiv man kan ha på undervisningen. I tillegg så synes jeg at det har vært veldig fint å dele erfaringer med mennesker som er i lignende situasjon som meg selv.

Dette er også noe Kjersti Bjørdal fra Spjelkavik videregående skole i Ålesund trekker frem. Bjørdal er skoleleder og sier at hun ønsker å løfte 22. juli-undervisningen enda mer etter kurset:

Vi bør kanskje jobbe enda mer med å få dette inn som del av det som vi driver med på skolen. Jeg synes ikke at det skal være et krav at alle skal jobbe med 22. juli. Men jeg synes det bør være et krav at lærere skal kunne svare på spørsmål om 22. juli. Og jeg synes at vi skal kunne forvente at alle elever lærer noe om 22. juli når de er elever ved vår skole.

Arrangørene er fornøyde dersom kurset har gitt deltakerne mulighet til å reflektere over sin egen rolle i undervisning terrorangrepene 22. juli og noen verktøy for hvordan møte kollegaer og ledelse:

De berørte lærerne er viktige ressurser med førstehånds erfaringer å bygge på, og det er viktig for oss å kunne støtte dem i arbeidet deres. Men de som er berørt kan ikke ha ansvaret for 22. juli-undervisningen alene. Det er et felles ansvar for oss alle

Inga Marie Nymo Riseth, rådgiver, Det Europeiske Wergelandsenteret.

Kurset er også et viktig bidrag til videreutviklingen av læringstilbudet vårt. Etter fjorårets kurs og anbefalingene som kom fra lærere der oppdaterte vi våre råd og vurderinger for lærere, om hvordan møte berørte kollegaer. Fremover vil vi se på muligheten for å opprette et nettverk av berørte lærere, og arrangere et kurs hvor tidligere deltakere kan komme tilbake for videre erfaringsutveksling og kompetanseheving.