Fremtidstro, motivasjon og håp etter lærerstudentkurs 17.-18. november

Jeg har lært ekstremt mye om hvordan man kan møte elevene med spørsmål om vanskelige ting, og også hatt en følelsesreise av å være her på Utøya

Torsdag 17. og fredag 18. november ble det for tredje gang gjennomført kurs for lærerstudenter om 22. juli og demokrati og medborgerskap. Årets kurs er et samarbeid mellom 22. juli-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya AS, og lærerstudenter fra hele landet har mulighet til å melde seg på. Disse dagene i november var 32 lærerstudenter med på to fulle dager med læring og engasjement, først i Oslo på 22. juli-senteret, og så på Utøya.

«Jeg har lært ekstremt mye om hvordan man kan møte elevene med spørsmål om vanskelige ting, og også hatt en følelsesreise av å være her på Utøya,» sier Nina Hvambsahl Michalsen som går fjerde år på lektorprogrammet i samfunnsfag og norsk på Universitetet i Oslo.

Dette er en opplevelse hun deler med mange av de andre lærerstudentene. Flere av studentene fortalte at de hadde grugledet seg til å tilbringe tid på Utøya, og spesielt å overnatte der. De mente det var en viktig del av læringsprosessen at de fikk kjenne på egne følelser knyttet til terrorangrepene 22. juli 2011, slik at de kan stå tryggere i klasserommet og snakke om tematikken med elever i fremtiden. Det at kurset holdes i 22. juli-sentret i Regjeringskvartalet og på Utøya er en viktig del av opplevelsen for lærerstudentene, og de tar også med seg positive opplevelser fra Utøya og hva Utøya er i dag.

«Det har vært et veldig bra og spennende kurs. En ting jeg tar med meg videre er at vi har fått verktøy til å bruke i undervisning om 22. juli som jeg kommer til å få bruk for. Det gleder jeg meg til!» Det sier Jonas Endresen Moa, som går fjerde år på grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn på Nord universitet i Levanger.

En sentral del av kurset er at lærerstudentene får bli kjent med ressurser de kan benytte i sin undervisning om 22. juli, og de får også konkrete didaktiske tips. Flere av lærerstudentene fremhevet at de fikk reflektert rundt hvilke temaer de skulle vektlegge i undervisningen og hvilke ord de kunne bruke når de skal snakke med elevene om terrorangrepene. Samtidig erkjente mange viktigheten av å åpne opp for en samtale om 22. juli sammen med elevene, og at lærere ikke må ha alle svarene.

«Jeg har lært mye om tverrfaglige temaer som demokrati og medborgerskap, og jeg har fått mange gode refleksjoner med deltagere som er eldre enn meg. Det er veldig nyttig å være her, selv om du ikke kan så mye pedagogisk teori ennå,» sier Mathias Sjåstad Tranvåg, som går første år grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn på Høgskolen på Vestlandet i Bergen.

Kurset vektlegger koblingen mellom 22. juli og demokrati og medborgerskap, og studentene får kunnskap om hvordan tematikken kan knyttes til læreplaner for fag og overordnet del av læreplanen for Kunnskapsløftet 2020. Det å få møte andre lærerstudenter og diskutere og dele opplevelsen med dem, har også vært viktig for mange av deltagerne. Det fins få slike møteplasser på tvers for lærerstudenter fra ulike utdanninger, og det fremheves som en styrke ved kurset at deltagerne får mulighet til å møte andre lærerstudenter fra hele landet og utveksle erfaringer og refleksjoner.

Da lærerstudentene oppsummerte erfaringene sine fra kurset før de dro hjem fredag 18. november, var fremtidstro, motivasjon og håp blant ordene flere trakk frem. Mange var takknemlige for å ha med seg mange konkrete tips og didaktiske refleksjoner hjem, og de sa at de hadde kvittet seg med berøringsangsten for å ta opp tematikk knyttet til 22. juli. Tematikken kjentes nå håndterbar, og de var motiverte til å lære bort om 22. juli til de elevene som ikke husker 2011 eller ikke ennå var født da.

Saken er skrevet av Marianne Støle-Nilsen, underviser for Det Europeiske Wergelandsenteret