Vil du undervise ungdom på Utøya?

Har du lyst på en unik og meningsfull jobb med ungdom?  Utøya trenger flere undervisere!

Utøya i dag er et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år kommer tusenvis av skoleelever, konfirmanter og ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd og fritidsklubber fra hele landet til demokrativerksted på Utøya.   Her får de kunnskap om terrorangrepene 22.juli 2011 der en høyreekstrem terrorist angrep AUFs sommerleir, samtidig som de lærer om demokrati og medborgerskap og får mulighet til å styrke sitt demokratiske engasjement. 

Demokrativerkstedet på Utøya er et samarbeid mellom Utøya AS og Det Europeiske Wergelandsenteret der målet er å styrke ungdoms demokratiske kompetanse – deres kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter.

Arbeidsoppgaver og forventninger

Vi ser etter deg som er engasjert i samfunnet rundt deg, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med ungdom. Demokrativerkstedet har en dialogbasert tilnærming til læring, som betyr at du som underviser må være nysgjerrig og åpen i møte med ungdom. 

Demokrativerkstedet på Utøya omfatter ulike typer samlinger, både i ukedager og helg. Samlingene varer 4-5 timer og inkluderer omvisning på Utøya samt undervisningsøkter med øvelser fra demokrativerkstedet. De fleste samlingene er i periodene mars – juni og september – november.  I disse periodene kan du forvente å undervise én til to dager i uka, men det er også muligheter for flere oppdrag, inkludert samlinger som varer over flere dager og innebærer overnatting på Utøya.

Som underviser har du følgende arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre omvisning på Utøya og lede undervisningsopplegg med skoleelever og annen ungdom
 • ivareta skoleelever og lærere som kommer til Utøya fra velkomst til avskjed
 • legge til rette for læring gjennom samarbeid, dialog og diskusjon for å styrke ungdoms engasjement 
 • samarbeide med ansatte på Utøya, samarbeidspartnere og med andre undervisere 
 • være profesjonell, positiv og serviceinnstilt overfor gjester på Utøya

Vi søker deg som 

 • har erfaring fra arbeid med ungdom, dialogarbeid, formidling eller er lærerstudent
 • er strukturert, selvstendig og pålitelig
 • har god formidlingsevne
 • er fleksibel og kan tilpasse undervisningen til situasjon og gruppe 
 • samarbeider godt med andre undervisere
 • har gode språkferdigheter i norsk

Det er en fordel om du har bilsertifikat, men det er ikke et krav.  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Som underviser hos oss vil du få en svært meningsfull arbeidshverdag og relevant arbeidserfaring med ungdom. Du blir med i vår gruppe med undervisere som tar ulike undervisningsoppdrag på Utøya, og du vil dra nytte av erfaringsutveksling innad i undervisningsgruppen på jevnlig basis. 

Vi tilbyr god opplæring i våre undervisningsopplegg og oppfølging underveis for å bli kjent med Utøya som arbeidssted. Alle undervisere deltar på en felles oppstartsamling i løpet av februar. På samlingen blir du kjent med Utøya som et sted for minne, læring og engasjement, og får opplæring i undervisningsopplegget samt førstehjelpskurs. Vi dekker alle kostnader på opplæringssamlingen.

Etter opplæringsfasen vil du få tilbud om undervisningsoppdrag både hverdager og helg. Honorar varierer med type og varighet på oppdragene. 

Utøya AS har en avtale med Bilkollektivet i Oslo som kan benyttes av undervisere til undervisningsoppdrag på Utøya. 

Utover dette tilbyr vi et trivelig, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø på et unikt sted for læring og engasjement.

Om arbeidsgiveren

Utøya AS er et uavhengig non-profit aksjeselskap ansvarlig for driften av Utøya. Som underviser er du knyttet til Utøya AS som arbeidsgiver. Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Vi er en pedagogisk læringsarena for barn og unge, fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig sted for å minnes, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. 

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et internasjonalt ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og forståelse. EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 47 medlemsstater, inkludert Norge. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008, og har hovedkontor i Oslo med stab også i Ukraina, Hellas og Bosnia-Herzegovina. EWC har samarbeid med Utøya AS og 22.juli-senteret siden 2016 om å utvikle et helhetlig nasjonalt læringstilbud om terrorangrepet 22.juli 2011 i regjeringskvartalet og på Utøya. 

Søknad med kort motivasjonsbrev og CV sendes til prosjektkoordinator Zamran Ahmad Butt: zamran@utoya.no

Søknadsfrist 30. desember 2022.

Ved spørsmål, kontakt Zamran A. Butt: 98453669 / zamran@utoya.no