Forebygging av ekstremisme – er skolen alltid svaret? 27. mars på Utøya

Meld deg på konferansen her

Program

09.30 Oppmøte Utøya-kaia

10.00 – 10.50 Omvisning på Utøya

10.50-11.00 Oppmøte i Grosalen

11.00 – 12.00 Hva forventes at skolen skal og bør gjøre i forebygging av ekstremisme?
Skolen trekkes stadig frem som en viktig arena for forebygging av hat og ekstremisme, også i mandatet til Ekstremismekommisjonen. Men legges det for mye ansvar på skolen? Hva forventes av skolen i forebygging av ekstremisme? Hvilke muligheter og utfordringer ligger det i fagfornyelsen? Forventes det for lite, eller for mye av skolen? Hva vet vi egentlig om skolen som motvekt til terror og ekstremisme?

Kunnskapsministeren Tonje Brenna innleder

Velkommen v/Zamran Butt, Utøya, Mahira Karim, Wergelandsenteret og Claudia Lenz, Ekstremismekommisjonen

To videregående elever deler sine opplevelser med ekstreme holdninger på skolen

Martin Sjøen, forsker ved NTNU innleder

Spørsmål fra salen

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Panelsamtale: Fra politisk vilje til praksis: Hvordan opplever skoleeiere sitt ansvar i forebyggende arbeid?
Hvem er egentlig skolen og hvordan opplever skoleeiere og lærere forventningene til seg? Har nasjonale myndigheter, skoleeiere og samfunnet for øvrig de samme forventningene til skolen? Samsvarer disse forventningene med skolens mandat og tilgjengelige ressurser?

Innledning ved Christopher R. Fardan, forsker ved C-REX

Lene Mordal, prosjektleder, Demokratiprosjekt Kristiansand kommune

Marianne Lindheim, spesialrådgiver Oppvekst, kultur og utdanning KS 

Gisle Birkeland, rektor ved Horten videregående skole 

Anette Malme, SLT-koordinator og ungdomsrådskontakt, Færder kommune 

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 15.15 Panelsamtale: Avhengig av hjelp utenfra? Hva kan skolen gjøre selv?
Mange av tiltakene for forebygging av ekstremisme innebærer at skolen henter inn eksterne eller besøker alternative læringssteder. Hva kan skolen gjøre selv? Vi løfter frem gode erfaringer fra praksis, og ser på hvorfor og hvordan det fungerer.

Innledning ved Kristin Flacké, rådgiver ved Wergelandsenteret

Kjetil Friisø Ramborg, Spesialrådgiver, RVTS Øst  

Ann Kristin Flemmen, Radikaliseringskontakt Molde 

Mats Nerli, Miljøarbeider på Ungdomsskole i Molde 

15.15 – 15.30 Pause

15.30 – 17.00 Rundebord
Deltakerne kommer frem til konkrete innspill til Ekstremismekommisjonen.

16.00 – 17.15 Oppsummering og siste ord v/ Ana Perona-Fjelstad, Wergelandsenteret og Claudia Lenz, Ekstremismekommisjonen

17:30 Avreise

Endringer kan forekomme.

Om konferansen

Skolen trekkes stadig frem som en viktig arena for forebygging av hat og ekstremisme. Men legges det for mye ansvar på skolen? Hva betyr det i praksis at skolen skal forebygge? Hvem er egentlig «skolen»? Er det nok at intensjonene er gode, eller kan forebyggingstiltak i verste fall virke mot sin hensikt og lede til utenforskap og radikalisering?  

Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere på Utøya 27. mars. Vi inviterer alle med interesse for skolens rolle i forebygging av ekstremisme til å bli med.

Bakgrunn for konferansen
Det har vært to høyreekstreme terrorangrep i Norge på ti år. Begge utført av nordmenn som har gått hele løpet gjennom det norske skolesystemet.  Våren 2022 oppnevnte regjeringen en Ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om ekstremisme. Representanter fra Ekstremismekommisjonen kommer, og vi håper konferansen kan bidra til kunnskapsgrunnlaget deres.

Kontaktperson:
Mahira Karim, rådgiver, Wergelandsenteret
m.karim@theewc.org