Forebygging av ekstremisme – er skolen alltid svaret?

Delta på konferanse på Utøya 27. mars 2023

Skolen trekkes stadig frem som en viktig arena for forebygging av hat og ekstremisme. Men legges det for mye ansvar på skolen? Hva betyr det i praksis at skolen skal forebygge? Hvem er egentlig «skolen»? Er det nok at intensjonene er gode, eller kan forebyggingstiltak i verste fall virke mot sin hensikt og lede til utenforskap og radikalisering?  

Meld deg på konferansen her

Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere på Utøya 27. mars. Vi inviterer alle med interesse for skolens rolle i forebygging av ekstremisme til å bli med.

Bakgrunn for konferansen
Det har vært to høyreekstreme terrorangrep i Norge på ti år. Begge utført av nordmenn som har gått hele løpet gjennom det norske skolesystemet.  Våren 2022 oppnevnte regjeringen en Ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om ekstremisme. Representanter fra Ekstremismekommisjonen kommer, og vi håper konferansen kan bidra til kunnskapsgrunnlaget deres.