Demokrativerkstedet på Utøya mottar ikkevoldprisen 2023!

Dette sier priskomitéen:

Priskomiteen mener Demokrativerkstedet gjør en god og svært viktig jobb. Spesielt gjennom å la unge og voksne lære om, og aktivt delta i å hegne om demokrati og bekjempe hat og diskriminering i samfunnet. Komiteen er av den oppfatning at demokratioppbygging blant unge, med et tydelig fokus på å bygge tillit til andre er viktig i et samfunn hvor det på mange områder er sviktende tillit. Og hvor mange av de faktorene som tradisjonelt har vært med å bevare tilliten blant innbyggerne er utsatt for press.

Tusen takk til Norges Kristne råd, Oslofjord folkehøyskole og Baptistforbundet Norge for prisen og anerkjennelsen av vår innsats mot hat og diskriminering. Vi fortsetter arbeidet mot et styrket demokrati og tillit til demokratiske institusjoner!

Ønsker du å delta med ungdommer på Demokrativerksted på Utøya? Vi har fortsatt ledige plasser i 2023.

Demokrativerksted for elever og lærere på 9. og 10. trinn.

Demokrativerksted for ungdom på fritida.