Norsk–polsk prosjekt om forebygging av rasisme og antisemittisme

Hvordan kan vi jobbe sammen for å forebygge antisemittisme, fremmedfrykt og rasisme? Hvordan kan vi styrke demokratiske verdier?

Vi tar i mot søknader for skoleåret 2023-24!

Søk via denne linken innen 5. juni

 

I prosjektet Fighting anti-Semitism, xenophobia, and racism now! møtes norske og polske elever og lærere for å diskutere blant annet dette. Vi legger til rette for aktiv deltakelse gjennom samtale, utforsking og utveksling av erfaringer, og vil knytte tematikken til historiske og dagsaktuelle hendelser.

I løpet av et skoleår vil deltakerne møte hverandre fysisk og online, og jobbe lokalt med aktiviteter som er relevante i egen kontekst.

Hvem kan delta skoleåret 2023-24?

Målgruppen er elever og lærere i videregående skole fra Norge og Polen. Vi søker

 • lærere og elever som vil lære om tematikken i en internasjonal gruppe
 • lærere og elever som vil bidra i sitt lokalmiljø i etterkant

Hver skole deltar med 1–2 lærere og 3–4 elever. Det er de samme deltakerne som er med gjennom hele skoleåret.

I perioden mellom de to internasjonale samlingene vil deltakerne videreutvikle og bruke det de har vært med på i sitt lokalmiljø. Det kan for eksempel være gjennom et skoleprosjekt, aktiviteter med medelever eller utveksling med andre skoler i nærområdet.

Hva blir dere med på?

 • Samling i Oslo/på Utøya 25-28. september 2023
 • Lokal prosjektperiode fra oktober 2023 – mars 2024
 • Oppfølgingssamling i Warszawa 5-7. mars 2024

Målsetning og kompetansemål

Målsetningen med prosjektet er knyttet til kompetansemål i både norsk, engelsk og samfunnsfag, og er blant annet at deltakerne skal

 • styrke evnen til kritisk refleksjon rundt sammenheng mellom ulike verdier og språkbruk
 • styrke ferdigheter til å håndtere ulike meninger og verdisyn
 • styrke ferdigheter til å se sammenhengen mellom historiske hendelser og dagens utvikling og utfordringer
 • styrke ferdigheter og motivasjon til å fremme inkluderende arenaer for samtale om sensitive og/eller kontroversielle temaer

Praktisk informasjon

 • Deltakelse er gratis, og arrangørene dekker kostnader til reise og overnatting/måltider.
 • Begge samlingene vil foregå på engelsk.
 • Vi oppfordrer skoler fra hele Norge til å søke.

Mer informasjon og søknadsskjema

Link til søknadsskjema

Mer informasjon

Wergelandsenteret tar i møt søknader fra norske skoler. Skoler fra Polen melder seg på gjennom vår partner POLIN Museum.

Bakgrunn for prosjektet

I løpet av de siste tiårene har vi sett en økning i støtte til populistiske og anti-demokratiske bevegelser i hele Europa. I noen land sitter de allerede ved makten, mens i andre får liknende bevegelser økende fotfeste både i og utenfor den politiske arenaen. Hvilke linjer kan trekkes mellom historiske hendelser, som terrorangrepene 22. juli 2011, og disse utfordringene? Hvilken innvirkning har den pågående utviklingen på språkbruk og retorikk, både i det offentlige og private ordskiftet? Hvilken rolle spiller konspirasjonsteorier? Og ikke minst – hvordan kan unge mennesker i dag være med på å styrke demokratiske verdier og fremme et inkluderende samfunn?

Arrangører

Det Europeiske Wergelandsenteret organiserer prosjektet i samarbeid med POLIN Museum. Prosjektet er finansiert av EØS-midler, og hadde oppstart skoleåret 2021-22.

For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektkoordinator Kjersti Klette, k.klette@theewc.org

Samarbeidspartnere og støttespillere

Om Utøya som læringssted

Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

Les mer om Utøya som læringssted