Den demokratiske reisa: Sykkylven ungdomsskule

Demokrativerkstedet på Utøya er eit læringstilbod som styrkar ungdom sin kunnskap om 22. juli og demokratisk medborgarskap. Wergelandsenteret er ansvarleg for læringstilbodet i samarbeid med Utøya, 22. juli-senteret og Raftostiftelsen.

I denne filmen møter vi læraren Nils Einar og elevane Sophia, Fønix og William. Skulen deira hadde aldri høyrt om Demokrativerkstedet på Utøya før vi tok kontakt med dei. Vi følgjer deira demokratiske reise før, under og etter deira deltaking.

Les meir om tilbodet og meld på skulen din.