Lærerkurs for berørte av 22. juli

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og 22. juli-senteret arrangerer kurs for lærere som er berørte av 22. juli.

På grunn av for få søkere til dette kurset, utsette det til 2024. Ny dato vil bli annonsert i god tid.

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og 22. juli-senteret arrangerer i september nasjonalt lærerkurs for berørte av 22. juli 2011. Kurset tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse. Lærere fra hele landet får mulighet til å bli kjent med aktuelle læringsressurser, utveksle erfaringer og bli inspirert til videre arbeid. 

I samarbeid med Støttegruppen lanserte vi i 2021 et eget lærerkurs for berørte av 22. juli. Vi vet det er mange berørte som selv jobber i skolen eller med ungdom og som har uttrykt interesse for et slikt kurs.

Kurset er åpent for alle som er berørt, på ulike måter. De som var i og ved Regjeringskvartalet eller på AUFs sommerleir på Utøya, deres familier og nære relasjoner, og de som på andre måter ble involvert i eller berørt av terrorangrepene.

Søk om å delta på kurs 27.-29. september

Lærerkurset gir:

  • Erfaringsutveksling med andre lærere berørt av 22. juli.
  • Kjennskap til Utøya som læringssted og hvordan øya brukes i undervisning i dag.
  • Kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli og demokrati og medborgerskap

Dette sier tidligere deltakere

«Jeg syns det har vært vanskelig å kombinere rollen som etterlatt og lærer, men kurset hjalp meg til å finne en balanse mellom rollene. Det å være på kurs med andre som også er rammet av 22. juli på ulike måter, ga rom for å dele følelser og tanker i en trygg ramme. Vi gjorde flere gode refleksjoner, som bidro til at jeg fikk et annet perspektiv på hvordan jeg kan tilnærme meg 22. juli i klasserommet.

Kurset hadde en fin blanding av praktiske aktiviteter og oppgaver, gruppearbeid og refleksjonsoppgaver, og jeg fikk mange tips til hvordan vi kan jobbe med 22. juli som tema ut fra ulike innfallsvinkler og tilnærminger. Jeg fikk med meg masse inspirasjon til hvordan vi kan gjennomføre undervisning om 22. juli på vår skole, og jeg er så glad for at jeg fikk delta på kurset.

Hildur Bakkene, etterlatt søster

Dette kurset ga samhold og forståelse på et plan som er vanskelig å få noen annen plass. Inkludering. Det å være på Utøya og få/lage verktøy av det du har opplevd til å gå videre med på en meningsfull måte. Mange takk

Signe Karin Helland, lærer for to av de som ble drept 22. juli 2011.

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt med Kristin Flacké på k.flacke@theewc.org