besøk med overnatting

PROGRAM

Det kan bli noen justeringer i programmet i forkant.

Dag 1

11.00                            Oppmøte på kaia

11.15 – 12.00               Velkommen og innsjekk – Underviserne tar dere med til hyttene,  skolen må selv dele elever inn på rom. 

12.00 -12.30                Lunsj

12.30 – 14.00             Omvisning på Utøya – Med besøk i utstilling om Utøyas historie,  tidslinje over hendelsesforløpet 22. juli og minnested.

14.00 – 14.15               Pause

14.15 – 15.00 Ballongferden – En øvelse hvor elevene må prioritere mellom menneskerettighetene, og reflekterer over hva de ulike rettighetene betyr for dem.

15.00 – 15.10               Pause

15.10 – 16.00             Mine privilegier – En øvelse hvor elevene reflekterer over egne  privilegier og over hvordan vi kan bidra til like muligheter for alle.

16.00 – 17.00             Fritid og mulighet for utendørs aktivitet for elevene

Praktisk møte for voksne

17.00 – 18.00             Middag

18.30 – 20.30             Filmvisning/Brettspill – Vi viser en hyggelig og faglig relevant film, og setter opp brettspill.  Alle må delta på en av aktivitetene.

 

Dag 2

08.00 – 09.00            Frokost

                                    Alle hytter skal ryddes, sengetøy tas av og bagasje tas med til torget før kl 09.00

09.00 – 09.15 Velkommen til dag 2!

09.15 – 10.00               Hvordan reagere på hatprat – En øvelse hvor elevene lærer hva hatprat er og diskuterer ulike måter å reagere på.

10.00 – 10.15             Pause

10.15 – 11.00               Hei, hei, på tide og stå opp og endre verden – En øvelse hvor elevene utforsker hva de kan gjøre for å påvirke samfunnet rundt dem.

11.00 – 11.15                Avslutning og evaluering

11.30                            Avreise med båt – påsmurt baguett til å ta med

Kontakt oss for mer info eller påmelding

Om Utøya og om undervisningsformen

Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse, og er en politisk læringsarena for barn og unge, med fokus på arbeid mot fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er øya et verdig minnested for nye generasjoner, så vi aldri glemmer 22. juli 2011. Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

Utøya samarbeider med Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og 22. juli-senteret om opplæring om 22. juli og demokratisk medborgerskap for elever, lærere og andre målgrupper i formell og ikke-formell utdanning. EWC er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Senteret ble opprettet i 2008 av Europarådet og Norge, og driver prosjekter i en rekke land, og samarbeider med myndigheter, høyere utdanningsinstitusjoner, NGO’er og andre aktører på utdanningsfeltet. Utøya samarbeider med EWC om utvikling av læringsopplegg på Utøya, samt opplæring av undervisere.

Undervisningen legger opp til mye dialog og samarbeid både mellom elever, og mellom elever og underviser. Et viktig mål er å få elevene til å reflektere over hva de selv kan gjøre som aktive, demokratiske medborgere i samfunnet de er en del av.

%d bloggers like this: