dagsbesøk

Program

Dere blir hentet av M/S Thorbjørn på landsiden og kjørt over til Utøya hvor underviser venter. Programmet for dagen foregår i parallelle grupper på omtrent 30 stk. Det er kun plass til 50 personer i båten, og ved store grupper må båten kjøre flere runder. Det er derfor fint om dere kan dele elevene/konfirmantene inn i grupper på 30 stk på forhånd, og dra gruppevis over med båten. Da kan undervisningen starte med en gang første gruppe er kommet over med båten. Det samme gjelder på returen etter endt dag.

10.00 – 10.30  Ankomst og introduksjon

10.30 – 12.00  Omvisning på øya

Vår underviser gir dere omvisning på øya og oppgaver som skal løses. Noen steder går elevne på egenhånd og ser på utstillinger. Det fint om de voksne som kjenner elevene er med, og hjelper til med å holde ro og orden.

12.00 – 12.30  Lunsj i Café Monica

(Elevene spiser medbragte matpakker, dersom ikke lunsj er bestilt på forhånd). Vi anbefaler å inkludere lunsj.

12.30 – 13.15  Oppgave: «Hvordan reagere på hatprat»

13.30 – 14.15  Oppgave: «Hei, hei. På tide og stå opp å endre verda»

15.00               Tilbake på landsiden, klar for avreise med buss

 

Forslag til arbeid på skolen før og etter dagsbesøk på Utøya

For å sikre at ungdommene får størst mulig læringsutbytte av undervisningstilbudet vårt, anbefaler vi at dere arbeider med relevante temaer i forkant og etterkant av besøket. På følgende side finner dere forslag til aktiviteter som kan brukes som utgangspunkt for å lære mer om hendelsesforløpet 22. Juli. hvilket sted Utøya er i dag og for å utforske temaer som forebygging av hatefulle ytringer, ungdoms engasjement og muligheter for å skape endring i samfunnet rundt seg: https://nor.theewc.org/forberedelse-dagsbesok/

Plan for dagen og praktisk info

Vi anbefaler klær og sko etter vær og temperatur, da vi skal være en del utendørs. Det er også fint om elevne har med seg en frukt eller en liten matbit de kan spise om de blir sulten før lunsj.

Vi håper lærer/voksenperson som er med er interessert i å delta i undervisningsdagen. Vi stiller med én underviser per gruppe (max 30 stk), og vi er takknemlig for all hjelp vi kan få til å skape et godt læringsmiljø gjennom hele dagen.

Kontakt oss for mer info eller påmelding

Om Utøya og om undervisningsformen

Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse, og er en politisk læringsarena for barn og unge, med fokus på arbeid mot fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er øya et verdig minnested for nye generasjoner, så vi aldri glemmer 22. juli 2011. Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

Utøya samarbeider med Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og 22. juli-senteret om opplæring om 22. juli og demokratisk medborgerskap for elever, lærere og andre målgrupper i formell og ikke-formell utdanning. EWC er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Senteret ble opprettet i 2008 av Europarådet og Norge, og driver prosjekter i en rekke land, og samarbeider med myndigheter, høyere utdanningsinstitusjoner, NGO’er og andre aktører på utdanningsfeltet. Utøya samarbeider med EWC om utvikling av læringsopplegg på Utøya, samt opplæring av undervisere.

Undervisningen legger opp til mye dialog og samarbeid både mellom elever, og mellom elever og underviser. Et viktig mål er å få elevene til å reflektere over hva de selv kan gjøre som aktive, demokratiske medborgere i samfunnet de er en del av.

%d bloggers like this: