En filosofisk samtale om å endre verden

«Hei, hei, på tide å stå opp og endre verda» er siste linje i Frode Gryttens dikt Etter 22. juli. Så hva kan vi egentlig gjøre for å endre verden? Dette spørsmålet kan brukes som utgangspunkt for en undersøkende dialog om demokrati og medborgerskap.

Tilbake til verktøy-siden

Tidsbruk: 90 minutter

Antall deltakere: Fleksibelt. Større grupper kan deles i mindre grupper for samtale.

Mål:

  • Å utvikle egne synspunkter gjennom kritisk holdning og selvbevisstgjøring
  • Å styrke samtaleferdigheter, som argumentasjonsferdigheter og evnen til aktiv lytting
  • Å reflektere rundt egen rolle som medborger

Målet med den filosofiske samtalen er å gi elevene trening i å delta i gode, undersøkende
dialoger, som et alternativ til den konkurransepregede debatten. I den filosofiske samtalen
dreier det seg ikke om å overbevise andre om at ens egne meninger er de rette, men å
utforske et tema i fellesskap.

«Å endre verden» er et uttrykk som ofte brukes, men det finnes ikke et enkelt svar på hvordan en gjør det. Kanskje kan man finne noen svar gjennom en filosofisk samtale.

Last ned beskrivelse av øvelsen