Endringshistorier

Elever som deltar på et Demokrativerksted for skoler sender ved slutten av skolehalvåret inn en elevrapport hvor de reflekterer over hvilke endringer de har opplevd som følge av deltakelsen på Demokrativerkstedet. Disse elevrapportene kalles endringshistorier. Her er det elevene selv som skal reflektere over hvilke endringer de har opplevd og hvilke av disse endringene som er mest betydningsfulle.

Jamfør Overordnet del i Læreplanen er det å reflektere over egen læring og utvikling en viktig del av læringsprosessen. Rapporten skal bidra til dette, samtidig som den er et viktig ledd i arbeidet til Det Europeiske Wergelenadsenteret og Utøya med å forbedre, samt innhente og synliggjøre resultater av undervisningstilbudet.