For å endre verden skal jeg…

Hver og en av oss spiller en viktig rolle i å skape et demokratisk samfunn som er motstandsdyktig mot terror. I denne øvelsen inviteres deltakerne til å skrive ned en konkret handling de kan gjøre for «å endre verden». Øvelsen egner seg godt som avslutning på en undervisningsøkt.

Tilbake til verktøy-siden

Tidsbruk: 10 – 20 min

Læringsmål:

  • Å styrke ansvarsfølelse og tro på egen mestring
  • Å styrke fremtidstro.
  • Å finne eksempler på konkrete handlinger som kan bidra til å skape en demokratisk kultur.

Øvelsen kan tilpasses til grupper i ulike aldre og grupper i ulik størrelse.

Last ned beskrivelse av øvelsen