Innhold og program

Unge er ikke bare framtiden, de er også nå!
I demokrativerksted på Utøya får ungdom en unik opplevelse med minne, læring og engasjement. Vi gir lokale demokratihelter verktøy for å utgjøre en positiv forskjell der de bor.


Hva får deltakerne ut av oppholdet?

  • Nye venner fra hele landet
  • Ett eller to besøk til Utøya – et sted som engasjerer
  • Kunnskap om hva som skjedde på Utøya 22. juli 2011 og tiden etter
  • Opplæring i demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse
  • Hjelp til å planlegge lokale aktiviteter
  • Styrket engasjement for egen rolle i demokratiet
  • Mulighet til videre kompetanseheving og lederskolering
  • Kursbevis

Hva skjer på et Demokrativerksted på Utøya?

På demokrativerksted er ungdommene med på et tre dager langt helgeopphold hvor minne, læring og engasjement står i fokus. Her møtes ungdom og voksne fra ulike steder i landet for utveksle erfaringer, meninger og ideer med hverandre.

Gjennom interaktive oppgaver, besøk i utstilling og på minnestedet, lærer deltakerne om terrorangrepene 22. juli 2011. Ungdommene får mulighet til å reflektere over Utøya som et sted for ungdomsengasjement, og presenteres for ulike perspektiver på øya i Tyrifjorden. De to siste dagene utfordres deltakerne på egne holdninger og synspunkter. Her utforsker vi sammen hva som engasjerer og provoserer. Gjennom erfaringsbasert læring vil ungdommene styrke sine demokratiske kompetanser og bli bevisst sin egen rolle som aktiv medborger.

Program

Hver samling blir tilpasset deltakergruppen. Derfor vil alle program for demokrativerksted ha noen variasjoner, men vil følge omtrent samme struktur som eksempelprogram.

Demokrativerksted på Utøya

Deltakerne blir invitert til å delta på to verksteder med ca. et halvt års mellomrom. Ett av verkstedene vil være på høsten og ett vil være på våren. Mellom de to verkstedene skal deltakerne gjennomføre lokale aktiviteter.

På det første Demokrativerkstedet møter deltakerne andre som er engasjert i det samme som dem. De får kunnskap om hatprat og terrorangrepene 22.juli. De får også diskutert, utviklet egne ferdigheter, bli kjent med nye folk og snakke om hva vi alle kan gjøre for å bygge demokratiet videre, styrke fellesskap og deltakelse i samfunnet

Aktiviteter i lokalsamfunnet

Etter første verksted får gruppa i oppgave å gjennomføre egne aktiviteter for andre unge der de bor. Noen planlegger temakvelder og bevisstgjøring om 22.juli, andre fokuserer på å gjennomføre diskusjonsøvelser og opplæring i demokrati og menneskerettigheter.

Nytt Demokrativerksted på Utøya

Det siste Demokrativerkstedet finner sted på Utøya 6-12 måneder etter første samling. Her deler deltakerne erfaringer og utfordringer med arbeidet, og sammen diskuterer vi hvordan dette kan følges opp videre. På denne samlinga vil deltakerne også få lederskolering og opplæring i hvordan de kan fasilitere for andres læring.

Deltakelse fra ressursperson/voksen

Ungdommene må ha med seg en voksen ressursperson fra sitt lokalsamfunn. Dette kan være en eldre frivillig, en ungdomsarbeider, koordinator eller en som har ansvar for relevante spørsmål i kommunen. Ressurspersonen skal være en støtte for ungdommene i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene etter Demokrativerkstedet.

Fravær fra skolen

Verkstedet begynner fredag formiddag, og man må beregne å være borte fra skolen en dag. Arrangørene er behjelpelig med å skrive en bekreftelse for å få dokumentert fravær.

Se ledige datoer og søk om plass