Hva husker du fra 22. juli?

Husker du 22. juli 2011? Hva gjorde du? Hvor var du? I denne øvelsen snakker deltakerne med noen som husker 22. juli 2011, og slik kan de få et innblikk i hvordan enkeltmennesker i Norge opplevde denne dagen, hvordan de reagerte og hvordan det påvirket dem da og hvordan det har påvirket dem i etter tid.

Tilbake til verktøy-siden

Tidsbruk: 60-90 min + hjemmeoppgave

Antall deltakere: fleksibelt

Læringsmål:

  • Å gjøre rede for ulike reaksjoner i den førsteperioden etter terrorangrepene.
  • Å reflektere over folkelig oppslutning om medfølelse og samhold.
  • Å reflektere over forestillinger om antatte ansvarlige.
  • Å reflektere over bruk av personlige fortellinger som kilder, og trene på å utøve kildekritikk.
  • Å trene på kompetanser slik som aktiv lytting og å samtale om sensitive temaer
  • Å trene på å bearbeide kildemateriale og å uttrykke seg gjennom muntlig
  • presentasjon, tekst eller medieproduksjon.

Last ned beskrivelse av øvelsen