Hva er et demokrativerksted?

Demokrativerksted for ungdom på fritida er et tilbud for alle ungdom som er aktive i ungdomsråd, fritidsklubber, i idrettslag eller organisasjoner.

Hver gruppe kan delta med 5-10 ungdommer. Gruppa må ha med en tillitsvalgt/koordinator/voksenperson.

Demokrativerksted er et tilbud for ungdommer som er engasjert i ungdomsråd, fritidsklubb, idrettslag eller andre steder i sitt lokalsamfunn. Demokrativerksted på Utøya er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Ungdomsråd og fritidsklubb

I 2019 ble det lovfestet at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. I etablering av medvirkningsorgan for ungdom er det viktig at de valgte representantene får bred skolering og mulighet til å styrke samhold i gruppa. Ved en tredagerssamling på Utøya lærer ungdomsrådet om 22.juli og ekstremisme, og hvordan man sammen kan bidra i å fremme demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse i sine lokalsamfunn.

Fritidsklubbene når bredt blant ungdom i Norge. Unge som benytter seg av tilbudet er ressurspersoner i lokalsamfunnet, og spillet en særlig stor rolle i arbeid med demokrati og unges deltakelse. Fritidsklubber på Utøya vil møte ungdommer fra andre klubber, råd og organisasjoner for å lære av hverandre og bli kjent med andre som kan inspirere og engasjere.

Idrettslag

Vi utvider tilbudet på Utøya og søker samarbeid med idrettslag som vil styrke demokratiet og unges deltakelse i sine idrettslag, samt adressere likestilling, anti-rasisme og andre former for ikke-diskriminering i idretten.