Hva er et demokrativerksted?

Unge er ikke bare framtiden, de er også nå!
I demokrativerksted på Utøya får ungdom en unik opplevelse med minne, læring og engasjement. Vi gir lokale demokratihelter verktøy for å utgjøre en positiv forskjell der de bor.

Demokrativerksted for ungdom på fritida er et tilbud for alle ungdom som er aktive i ungdomsråd, fritidsklubber, i idrettslag eller organisasjoner. Hver gruppe kan delta med 5-10 ungdommer, og gruppa må ha med en tillitsvalgt/koordinator/voksenperson. Alle utgifter dekkes av arrangørene.

Bakgrunn for Demokrativerksted

I 2019 fikk Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjennomføre et prosjekt rettet mot ungdommer som engasjerer seg på fritida. Vi ønsker å bidra til at engasjerte ungdommer får mulighet til å styrke sin kompetanse på demokrati og medborgerskap.

Det sies ofte at ungdom er morgendagens ledere og de som skal arve samfunnet som de voksne skaper i dag, men ungdom kan også være aktive deltakere og ledere i dagens samfunn. Gjennom å ta unge på alvor som viktige ledere og formidlere, skal Demokrativerksted på Utøya være et sted for å styrke unges deltakelse i demokratiet.

Ungdoms demokratiske deltakelse handler ikke kun om medvirkning i formelle beslutningsprosesser. Det handler også om å bygge en demokratisk kultur og inspirere til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag. Målet er at deltakerne våre blir bedre rustet til å både spre verdier, holdninger, ferdigheter og kunnskap til sine jevnaldrende.

Foto: CF Salicath

Ungdomsråd og fritidsklubb

I 2019 ble det lovfestet at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. I etablering av medvirkningsorgan for ungdom er det viktig at de valgte representantene får bred skolering og mulighet til å styrke samhold i gruppa. Ved en tredagerssamling på Utøya lærer ungdomsrådet om 22.juli og ekstremisme, og hvordan man sammen kan bidra i å fremme demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse i sine lokalsamfunn.

Fritidsklubbene når bredt blant ungdom i Norge. Unge som benytter seg av tilbudet er ressurspersoner i lokalsamfunnet, og spillet en særlig stor rolle i arbeid med demokrati og unges deltakelse. Fritidsklubber på Utøya vil møte ungdommer fra andre klubber, råd og organisasjoner for å lære av hverandre og bli kjent med andre som kan inspirere og engasjere.

Idrettslag

Vi utvider tilbudet på Utøya og søker samarbeid med idrettslag som vil styrke demokratiet og unges deltakelse i sine idrettslag, samt adressere likestilling, anti-rasisme og andre former for ikke-diskriminering i idretten.

Gaming og e-sport

Demokrati handler ikke bare om styresett og stemmerett, det handler også om kultur. En demokratisk kultur er viktig i nabolaget, på skolen, på fritidsaktiviteter, og ikke minst på digitale møteplasser for ungdom. Unge i dag møter hverandre på mange ulike digitale flater. Vi ønsker at Demokrativerksted skal bidra til å inspirere ungdommer med interesse for demokrati, teknologi, gaming og digital kultur. I dette verkstedet vil deltakerne få en innføring i spillutvikling, møte unge mennesker innenfor spillbransjen som har brukt sine talenter til positiv endring, samt styrke sin egen evne til å diskutere og reflektere over demokratiske dilemma i datakultur.

Sammen med deltakerne utforsker vi hva som kan gjøres for å styrke den digitale kulturen til å bli mer inkluderende og demokratisk.

Les mer om demokratisk datakultur på Utøya