Hvordan reagere på hatprat?

Hva gjør du om du er vitne til hatprat? Svarer du, og i så fall hva? Kan du rapportere det til noen? Hva kan konsekvensene være om vi ikke reagerer? I denne øvelsen utforsker deltakerne i fellesskap ulike strategier for å imøtegå hatefulle ytringer.

Tilbake til verktøy-siden

Tidsbruk: 30-45 minutter

Antall: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Øke forståelsen for hva hatefulle ytringer er og hvordan det rammer
  • Reflektere rundt ulike strategier for å reagere på hatefulle ytringer
  • Styrke holdninger som ansvarlighet og åpenhet for mangfold.
  • Styrke ferdigheter som kritisk tenkning, kommunikasjon, empati og samarbeidsevne.
  • Økt bevissthet om menneskerettigheter og verdier som ytringsfrihet, mangfold og rettferdighet.

Last ned beskrivelse av øvelsen