Lærerkurs

Nasjonale lærerkurs med tematikk knyttet til å undervise om 22. juli, demokrati og medborgerskap, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Overordnet del av læreplanen, tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap

Sammen med partnere, arrangerer vi årlige lærerkurs på Utøya.

Under finner du info om kurs vi arrangerte i 2022. Dersom du ønsker om å få informasjon om kurs i 2023, meld deg på nyhetsbrevet vårt nederst på siden.

Kommende kurs