Læringsressurser om 22. juli

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning ved NTNU har utviklet lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Nettressursen er utviklet for lærere og lærerstudenter, men er aktuell for alle som er involvert i skolens virksomhet. Ressursen gir støtte til vurderinger av når og hvordan lærere bør snakke med elever om terrorangrep – både 22. juli konkret, men også andre skremmende og alvorlige hendelser.

Du finner generelle råd for hvordan undervise om 22. juli, samt håndtere skremmende hendelser i nåtid i råd og vurderinger for lærere. Du finner også konkrete ressurser knyttet til 22. juli. Kort tid etter angrep er det vanligvis mye som er uklart, og for å få oversikt kan temaoversikten fungere som en struktur for å stille spørsmål og organisere den kunnskapen man har.

Ressursene tilbyr videre innganger til å jobbe med 22. juli opp mot skolens demokratiske mandat, og særlig i sammenheng med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.