Linjen: Enig – Uenig

Er du enig eller uenig i følgende påstander «Norge er et likestilt land», «Jeg er villig til å redusere levestandarden din for å begrense klimaendringene», «Jeg kan si si hva jeg vil, så lenge det er tull»? I denne øvelsen trener deltakerne på å stå i uenighet og diskuterer problemstillinger som er aktuelle i demokratiet vårt i dag.

Tilbake til verktøy-siden

Tidsbruk: 45-60 min

Antall: 15-30

Læringsmål:

  • Å bruke og utvikle ferdigheter innen diskusjon og argumentasjon.
  • Å trene på å håndtere uenighet og meningsbryting uten at det oppleves som trussel mot egen identitet
  • Å utforske perspektivene til andre som har andre verdier og synspunkter enn ens egne.
  • Å utforske ulike synspunkter rundt aktuelle problemstillinger i Norge i dag.

Last ned pdf med beskrivelse av øvelsen