Lokalt engasjement

Et besøk i Demokrativerkstedet slutter ikke etter tre dager på Utøya. Vi vil at deltakerne våre reiser hjem med et styrket engasjement for demokratisk kultur, ungdomsdeltakelse og interkulturell forståelse. Ved å fylle opp verktøykassa si, håper vi at hver av deltakerne når ut til sine venner og bekjente. Modellen vår bygger på at ungdommene tar med lærdom hjem, og initierer lokale tiltak for å fremme demokrati og menneskerettigheter.

På Demokrativerksted bli ungdommene presentert for oppgaven de tar med seg hjem: de skal gjennomføre lokale aktiviteter basert på det de tar med seg fra Utøya. Deltakerne får prøve seg som fasilitator for ulike diskusjonsøvelser, samt at flere planlegger å videreformidle det de har lært gjennom leserinnlegg i aviser, taler for kommunestyret, temakvelder, debatter og filmvisninger.

Ved vår multiplier-modell anslår vi at flere tusen ungdommer nås med aktiviteter som skal styke menneskerettigheter, interkulturell forståelse og den demokratisk kulturen i lokalsamfunn over hele landet.

Lindesnes barne- og ungdomsråd

Bydel Søndre Nordstrand

Press – Redd Barna Ungdom

Ungdomsråd for asylsøkende ungdommer