Om Utøya som læringssted

Utøya har lang historie som en arena for ungdoms deltakelse og engasjement, og som et sted hvor demokratiske verdier slik som respekt, likeverd og mangfold står sterkt. Nettopp derfor var Utøya og ungdommene på AUFs sommerleir et mål for terrorangrepet 22. juli 2011.

Etter 22. juli 2011 er Utøya et symbol på hvordan demokratiet ikke kan tas for gitt. Samtidig er Utøya i dag et eksempel på unge menneskers svar og motstandskraft mot terror og vold. Til sammen gjør dette at Utøya som minne- og læringssted tilbyr en unik mulighet for unge mennesker til å møtes og reflektere over hva demokrati betyr for dem, utforske hvilke utfordringer og trusler mot demokratiet som er aktuelle i dag og diskutere hvordan hver og en av oss kan fremme demokrati gjennom aktiv deltakelse i samfunnet.

Siden 2015 har Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya samarbeidet med 22. juli-senteret om å tilby et helhetlig læringstilbud om «22. juli og demokratisk medborgerskap» tilknyttet minne- og læringsstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya, med mål om at skoleelever fra hele Norge skal få mulighet til å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de som aktive deltakere i kan fremme en demokratisk kultur og stå opp mot hatytringer og diskriminering.

Å snakke om demokrati her på Utøya er ganske spesielt, for det var her, på en måte… demokratiet skulle ødelegges

Elev 9. klasse

Les mer på Utøyas sine nettsider