Om oss

Utøya

Utøya er et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år deltar tusenvis av skoleelever, konfirmanter og engasjert ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber og idrettslag på demokrativerksted på Utøya. Hit kommer de for å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de aktivt kan fremme demokratiske verdier og stå opp mot anti-demokratiske holdninger i samfunnet.

Utøya er også en møteplass og læringsarena for unge mennesker over hele verden som kjemper mot ekstremisme og anti-demokratiske krefter og for menneskerettigheter og demokratiske verdier. Hvert år kommer ungdomsledere, aktivister og andre engasjerte unge mennesker fra mange land til Utøya for dialog, samarbeid, erfaringsutveksling og håp.

Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

Det Europeiske Wergelandsenteret

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 47 medlemsstater, inkludert Norge. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Hovedkontoret ligger i Oslo, men senteret har også stab i Bosnia-Hercegovina, Hellas og Ukraina.

EWC har samarbeidet med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 om etableringen av et helhetlig nasjonalt læringstilbud tilknyttet Utøya og Regjeringskvartalet.

Resultatrapport 2022

Kontakt oss

Kontakt informasjon til Utøya og Det Europeiske Wergelandsenteret

Kontakt oss

Undervisere

Flere flinke undervisere er knyttet til Demokrativerkstedet på Utøya.

Se presentasjon av underviserne


Samarbeidspartnere og støttespillere