På stigen

Hva er ungdomsmedvirkning? Og hva er faktorer som hindrer og bidrar til ungdoms deltakelse? I denne øvelsen arbeider elevene i grupper, og utforsker sine muligheter til å påvirke samfunnet rundt dem. Øvelsen passer fint til oppfølging av et besøk på Utøya, hvor ungdomsengasjement og -deltakelse tematiseres.

Tidsbruk: 90 minutter

Antall: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Å reflektere over måter unge mennesker kan delta og faktorer som hindrer eller bidrar til ungdoms deltakelse
  • Å utvikle samarbeidsferdigheter
  • Å utforske egen rolle som medborger

Se beskrivelse av øvelsen på Europarådets sider (på engelsk)

Last ned norsk versjon av medvirkningsstigen på Bufdirs sider