Delta på demokrativerkstedet på Utøya

Demokrativerksted for 9. og 10. trinn

Elever og lærere fra ulike ungdomsskoler i hele landet tilbringer tre innholdsrike dager på Utøya sammen. Få nye verktøy innen demokrati og medborgerskap, og videreformidle det til de andre på skolen deres gjennom elevstyrte aktiviteter i etterkant. Tilbudet er gratis. Hver skole deltar med 3 elever og 1 lærer.

Les mer og meld din skole på

Demokrativerksted for ungdom på fritida

Er du aktiv i et ungdomsråd, en fritidsklubb, en organisasjon eller idrettslag? Har du lyst å tilbringe ei helg på Utøya sammen med andre ungdom og finne ut hvordan dere kan engasjere dere i demokratiet? Da bør du delta på et Demokrativerksted! Tilbudet er gratis.

Les mer og meld din gruppe på

Årlige lærerkurs

Nasjonale lærerkurs med tematikk knyttet til å undervise om 22. juli, demokrati og medborgerskap, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Les mer og meld deg på