Catharina Remman

Catharina kommer fra Bærum, og studerer lektor i samfunnsfag og nordisk ved Universitetet i Oslo. Hun skriver for tiden masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk, med problemstillingen "Hvordan forstår og opplever et utvalg elever læringsaktivitetene i Demokratilæring på Utøya?". Catharina er også konsulent for kapittel 3 i læreboken "Samfunnsfag 6" fra Cappelen Damm. Kapitlet handler om demokrati i fremtiden og 22. juli. Hun har jobbet som underviser i Demokrativerkstedet på Utøya siden 2020.