Ingrid Grønnestad

Ingrid jobber som lektor ved Gand videregående skole i Sandnes hvor hun underviser i engelsk og samfunnsfag. Hun har en bachelor i Internasjonale miljø og utviklingsstudier fra NMBU. Ingrid har også en mastergrad i statsvitenskap ifra NTNU og skrev masteroppgave om hvilken demokratiforståelse som formidles i samfunnsfag-lærebøker på videregående. Hun har jobbet som underviser på Utøya siden 2018 og har et stort engasjement for undervisning som kan bidra til å styrke demokratisk medborgerskap blant ungdom.