Ingrid Kristine Børset

Ingrid kommer fra Trondheim, og er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Hun er også utdanna dialogpilot ved samme universitet. Hun tar nå et årsstudium i norsk som andrespråk. Ingrid har bred erfaring fra arbeid med ungdom, blant annet gjennom Ten Sing. Hun har jobbet som underviser i Demokrativerkstedet på Utøya siden 2020.