Ismail A. Hussein

Ismail studerer samfunnsøkonomi og har bakgrunn fra flere ulike ungdomsorganisasjoner. Han kom til Norge som flyktning i XX og har siden engasjert seg for integrering av flyktninger, og er opptatt av spørsmål som handler om xxxx.
Ismail brenner for utdanningspolitikk og retten til xxx.