Marius Thoresen

Marius har en mastergrad i Development Management, og jobber til daglig i Lyngdal kommune med ansvar for nærdemokrati og innbyggerinvolvering. Han er en kursholder (Erasmus+/ Stopp Hatprat / Ungdom og Fritid) med lang erfaring fra ungdomsfeltet, og har jobbet med ungdomsråd, fritidsklubb og i barnevernsinstitusjon. Marius brenner for ikke-formell læring og medvirkning, og mener at det å utvikle og undervise barn, unge og voksne i demokratisk kultur er noe av det viktigste vi gjør for å bygge et åpent og inkluderende samfunn.

Marius har vært underviser i Demokrativerkstedet på Utøya siden 2019, og har bidratt i utviklingen av læringstilbudet for ungdommer som engasjerer seg på fritida.