Pia-Helene Amundsen

Pia er utdannet lektor i statsvitenskap. Hun arbeider ved Stabekk videregående skole, og underviser i historie, norsk og samfunnskunnskap. Hun elsker å være sammen med ungdommer, og gleder seg til hver undervisningsøkt.
Pia har skrevet masteroppgave om prosjektet «Demokratilæring på Utøya». I oppgaven har hun sett på ordskiftet rundt 22. juli høsten 2011, og sammenlignet med ordskiftet rundt 22. juli i dag, slik det står frem i undervisningsopplegget Demokratilæring på Utøya. Hun har vært så heldig å få jobbe videre med masteroppgaven gjennom et oppdrag fra NDLA- Nasjonal Digital Læringsarena i forbindelse med tiårs-markeringa av angrepet. Oppdraget går ut på å lage læringsressurser for videregående skoler, hvor terrorangrepet skal brukes som et utgangspunkt for å fordype seg og utforske ulike aspekter ved det som skjedde, og hvordan vi kan jobbe videre med disse store spørsmålene i fremtiden. Hun har jobbet som underviser i Demokrativerkstedet på Utøya siden 2018.