Sebastian Kestilæ Berg

Sebastian er fra Vadsø og er ferdigutdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hans hadde tittelen: "Hva kan vi lære av 22. juli?
En kvalitativ studie av hvordan lærere og elever underviser om 22. juli-terroren i etterkant av Demokratilæring på Utøya." Han har jobbet som underviser i Demokrativerkstedet på Utøya siden 2020.