Stian Eriksen

Stian Eriksen er utdannet kulturprodusent og jobber som ungdomsarbeider på Aktivitetshuset Volt i Lørenskog der han har hovedfokus på musikk og kunst som en uttrykksform. Han jobber også som utøvende musiker under navnet komakid. Ved siden av å være ungdomsarbeider og musiker, har han engasjert seg som kursholder i kommunikasjon og konflikthåndtering for Ungdom og Fritid og har vært bidragsyter til Ungdom og Fritid sin håndbok i medvirkning: «Med ungdom som ressurs».