Tillitssirkelen

Stereotypier, fordommer og diskriminering henger sammen. Menneskesinnet er skrudd sammen på en slik måte at vi forenkler informasjon gjennom kategoriseringer. I denne øvelsen er målet å reflektere rundt hvordan stereotypier og fordommer utvikles og hvilke konsekvenser det kan ha.

Tidsbruk: 30 minutter

Antall deltakere: 15-30 stykker

Læringsmål:

  • Reflektere rundt hvordan stereotypier og fordommer utvikles og hvilke konsekvenser det kan ha.