Aktiv evaluering

Å reflektere over erfaringene våre og vår egen læring er en viktig del av demokrati- og menneskerettighetslæring. For å kunne lære av erfaringer er det nødvendig å reflektere over hva som skjedde, trekke konklusjoner og praktisere det du har lært. I denne øvelsen reflekterer deltakerne over egen læring på en annerledes og kreativ måte.

Tidsbruk: 10-20 minutter
Antall deltakere: 10-30 stykker
Læringsmål:

  • Reflektere over egen læring